Vanliga frågor om Genacol®

Skillnaden mellan Genacol och Glukosamin

Ledbrosket består till 67% av collagen jämfört med 1% glukosamin.

Genacol® och typ2 Collagen?

Genacol® är en matris framställd via en teknik som kallas AMINOLOCK SEQUENCE TECHNOLOGY utvecklad av Direct lab inc. Denna matris kommer från en komplicerad teknik vilket genererar många olika typer av collagen. Detta bidrar till att Genacol är en mycket mer komplett och potent produkt än de produkter som bara använder typ 2 collagen.

När på dygnet bör jag ta Genacol?

Det rekommenderas att ta Genacol® vid läggdags eftersom det är under alfa fasen, de första 90 minuterna av sömnen, som kroppen reparerar sig själv. Under denna tid letar kroppen efter de näringsämnen som är nödvändiga för kroppens återuppbyggnad.

Vilken är den perfekta doseringen?

Om du dricker ca 1,5 liter vatten per dag, (vilket är den mängd som rekommenderas för god hälsa och inte bara vid användning av Genacol®) kan du börja med tre kapslar per dag.

Hur länge bör jag använda Genacol?

Vi föreslår att du tar Genacol® under 3 6 månader. Börja med 3 kapslar per dag för att så småningom komma ned till den dosering som känns bäst. I de fall där det gäller förslitningsskador föreslås att använda Genacol® regelbundet, för att bibehålla de positiva effekterna och undvika återkommande problem med värk och stelhet.

Vem kan använda Genacol?

Eftersom kroppen producerar mindre collagen med ökad ålder har alla vuxna nytta av Genacol®.

Kan jag ta Genacol® om jag har diabetes?

I motsats till glukosamin, har Genacol®, inte någon inverkan på din blodsockernivå.

Kan jag ta Genacol® med känslig mage?

Ja det kan du. Det finns inget som visar att collagen är skadligt för människor som har en känslig mage. För att underlätta matsmältningen kan man ta ut pulvret ur kapseln och ta det med lite vatten.

Tas Collagen upp av kroppen?

Ja absolut, till mer än 98%. Proteinet är redan nedbrutet och finfördelat för att underlätta kroppens upptagning.

Hälsotillstånd då Collagen bör undvikas?

Collagenprodukter anses som regel vara ofarliga. Vi har ännu inte fullständig information om collagenets inverkan om du är gravid eller ammar.

Kan jag ta Genacol® med mediciner?

Så vitt vi vet hindrar inte Collagen andra mediciners effektivitet. Genacol® är en ofarlig aminosyresammansättning och är att betrakta som ett näringstillskott. Likafullt rekommenderar vi dig som medicinerar att söka ett utlåtande från din läkare. Som tidigare nämnts bör du vänta i två timmar med att ta Genacol® för att minska risken av samverkan med andra substanser.

Hur många aminosyror innehåller Genacol?

Genacol® innehåller alla vanligt förekommande aminosyror i sin matris utom Tryptofan. Denna aminosyra finns inte naturligt i den kedja av aminosyror som finns i collagen. Varje kapsel innehåller 400 mg av vår rena collagenmatris utan tillsatser, vilket gör Genacol® till det renaste collagentillskottet på marknaden.

Vad betyder AminoLock® Sequence Technic?

Vi använder en unik tillverkningsprocess som kallas AminoLock® Sequence Technology.

Från vilken källa tar man Genacol®?

Genacol® är hydrolyserat collagen protein, vilket betyder att det är renat.

Skillnaden mellan Genacol och Glukosamin

Glukosamin är en aminosakarid i motsats till collagen som är ett protein innehållande aminosyror. Glukosamin återfinns i större mängd enbart i ledvätskan i synovial membranet. Collagen kan man också finna i synovial membranet i större kvantitet än glukosaminet eftersom proteinstrukturen generellt sett är mer förekommande i kroppen. Glukosamin verkar mer som smörjmedel i lederna medan collagen bidrar till återuppbyggnad av lederna på alla nivåer, senor, ligament, ledbrosk, muskler, hinnor och ledvätska.

Genacol® och typ2 Collagen?
När på dygnet bör jag ta Genacol?

De viktiga näringsämnena som finns i Genacol® (aminosyror) används under denna period på ett optimalt sätt. Därför har Genacol® en större effekt om man intar det vid läggningsdags.Trots att det är bäst att ta det på kvällen, kan du ibland vara förhindrad att göra det. I sådana fall är det att föredra att ta det på morgonen 30 minuter före frukost.

Vilken är den perfekta doseringen?

Om du inte är van vid att dricka denna mängd vatten varje dag så börja med en kapsel per dag under en veckas tid och öka kontinuerligt vattenintaget. När du börjar dricka 1,5 liter vattten per dag så kan du ta den rekommenderade doseringen.

Om du vill optimera behandlingen efter ett par veckor, kan du dubblera dosen till 6 kapslar om dagen, förslagsvis 3 kapslar vid läggdags och 3 kapslar före frukost.

OBSERVERA För personer som tar mediciner är det att föredra att vänta två timmar mellan Genacol® och annan medicin.

Hur länge bör jag använda Genacol?
Mot vad hjälper Collagen?
Kan jag ta Genacol® om jag har diabetes?

Proteiner påverkar inte blodsockernivån och eftersom Genacol® är ett protein kan du tryggt använda denna produkt, men naturligtvis efter att ha konfererat med din hälsorådgivare. Därför kan personer med diabetes dra full nytta av vår collagenprodukt.

Hälsotillstånd då Collagen bör undvikas?

Vi rekommenderar därför ett utlåtande från din läkare i dessa fall.

Kan jag ta Genacol® med mediciner?
Vad betyder AminoLock® Sequence Technic?

Denna unika metod utvecklad av vår forsknings- och utvecklingsdivision och utförd till högsta standard, skapar en unik produkt som innehåller de fem huvudtyperna av collagen.

Från vilken källa tar man Genacol®?

Därefter använder Direct Lab Inc med sin Aminolock Sequence Technology endast vissa delar av nötkreatursprotein (proteinet tas från källa under hudytan, och har sålunda ingen kontakt med blod eller organ). Produkten kommer från Tyskland och är godkänd av följande myndigheter: Tyska Rhein-Neckar-KreisLandratsamt och Tyska BfArM (govt agency), the WHO (World Health Organisation), the FDA (Federal Drug Administration), USA, Lágence Féderale pou la Sécurité de la Chaine Allmeintaire, Belgien, Natural Health Product Directorate, Canada, Food and Drugs Act, England samt följer Livsmedelsverkets anvisningar och regler för kostillskott i Sverige.