Genacol® - kliniska studier

Alla collagenprodukter är inte likadana

Av de fåtal collagenprodukter som finns på marknaden, har de flesta en väldigt låg upptagningsförmåga (bio tillgänglighet), någonstans runt 20%.

Genacol® är den ojämförligt bästa av dessa collagen produkter därför att den först och främst är en collagenmatris.

Den stimulerar till produktion av alla typer av collagen i kroppen snarare än att bara tillföra endast en av de fjorton. 

Genacol® produceras av 100% rent collagen genom en komplicerad omvandlingsprocess utförd i Canada som ett resultat av samarbete mellan Direct Lab Inc och ett Biotekniskt Laboratorium.

Slutprodukten är Genacol® som har visat sig ha en mycket hög upptagningsförmåga (bio tillgänglighet).