kreditkort

Tom kundvagn
a

billede

ALLMÄNNA VILLKOR

ÅTERKÖPSREGLER

SKYDD AV PRIVAT INFORMATION

Collagen.se skyddar identiteten på dem som besöker vår hemsida/webbshop.

Följande riktlinjer visar vår privata- och återköpsregler. Vi informerar om eventuella ändringar i vår policy på denna sida.

Användning av information som lämnas på vår hemsida. Varje besök på Collagen.se´s hemsida skapar en opersonlig information: en log fil som visar datum, besökarens domän namn, filerna som ert besök generarat och typen av webb browser och operativsystem som ni använder.

Vi delar ej denna information med tredje part. Vi använder det internt för att kunna besvara era förfrågningar och köp, för system administration och för att kunna finna och spåra användningen av hemsidan.

Säkerhet och återköpsregler

Collagen.se lagrar ej betalningsinformation från kunder som handlar på vår webshop. Vi använder högsäkerhets tredje parts betalnings tjänster i syfte hemlighålla betalningstransaktioner och all sådan information avseende konkret betalningssätt , kreditkorts information etc lagras hos tredje part såsom Paypal, Moneybrokers etc.

Vänligen observera att era köp är på köp eller retur basis. Därför kan ni returnera våra varor förutsatt att burkarna är oöppnade och returnerade inom

30 dagar.

Återbetalning kommer ske inom 30 dagar efter det att varorna återlämnats till vårt lager. Kopia på ursprungsfakturan tillsammans med era bankdetaljer måste bifogas. Frakt för returen skall bekostas av kunden.

Ändring av villkoren

Collagen.se tar sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Förutom såsom skrivet i denna akt , eventuella ändringar till dessa villkor blir effektuerade omedelbart efter det att Collagen.se har publicerat nya villkor. Information härom kan eller ej ges via e-mail, publicering på websidan eller på något annat vis så att användaren blir informerad.

Användaren accepterar att stämma av websidan regelbundet för att se eventuella ändringar till villkoren. Användning av wesidan efter det att eventuella ändringar har blivit gjorda skall anses vara gjorda enligt de eventuella nya ändringarna